Podstawowe zasady kredytowania

Obecnie zaciągając kredyt bankowy musimy zdawać sobie sprawę, ze istnieje wiele zasad, na podstawie których zostaje on nam przyznany. Dzieje się tak głownie dlatego, że w każdej umowie musi zostać przyznana kwota, musi zostać przede wszystkim określony przedmiot kredytowania. Dzięki temu w późniejszym okresie czasu łatwiej można przeprowadzić kontrole, czy aby cel kredytu został przeznaczony właściwie. Zdarza się nawet, że jeśli kredytobiorca wykorzysta kredyt w sposób inny aniżeli istniało to na umowie, wówczas może zostać ona przez instytucje bankową zerwana. Z chwilą zaciągnięcia kredytu, musi zostać ustalony cel. Z kolei cel może zostać ustalony wedle bardzo różnorodnych warunków. To sprawia, że pod uwagę może być wzięta stopa oprocentowania, rodzaj ubezpieczenia, a także udział środków własnych. Dodatkowo duża rolę odgrywa tutaj fakt, na jak długi okres czasu wzięliśmy kredyt oraz jaka będzie wysokość płaconych przez nas rat. Warto przede wszystkim zwrócić uwagę na oprocentowanie kredytu, bowiem jest to kwota, którą będziemy musieli spłacać w formie odsetek, jakie zostają przekazane dla banku. Najczęściej wysokość stopy procentowej ustalana jest w stosunku rocznym od kwoty wykorzystania pożyczki. Każda stopa procentowa, która jest liczona w poprawny i prawidłowy sposób obowiązuje od dnia zaciągnięcia kredytu, do jego całościowej spłaty. Każda stopa procentowa, jaka ustalona jest od danego kredytu musi uosabiać aktualną cenę rynkową pieniądza. Z tego też względu, potencjalny klient, musi posiadać odpowiednie dochody, bowiem w innym przypadku bank nie udzieli mu kredytu na sumę pieniężną, której oczekuje. Ważnym elementem każdego kredytu jest także marża. Wyjaśniając jej pojecie można powiedzieć, że jest to różnica pomiędzy odsetkami płaconymi przez instytucję bankową a otrzymywanymi przez potencjalnego kredytobiorcę. Marżę płaci się także jako prowizję za usługi, jakie świadczy bank.

Kredyty na dowód

Coraz częściej pojawiają się w prasie adnotacje na temat kredytów, które można wziąć legitymując się jedynie dowodem osobistym. Tego typu pożyczki oferują niemal wszystkie banki w całej Polsce. Oferują one pożyczki bez poręczycieli, bez żadnych zabezpieczeń, oraz bez udokumentowania comiesięcznych dochodów. Kredyty udzielane na dowód osobisty to możliwość zadłużenia się w kwotach od trzystu do trzech tysięcy złotych. Plusem owych zobowiązań jest to, że przy wyższych kwotach czas ich spłaty można rozłożyć nawet na 98 miesięcy. Charakterystyczną cechą tych pożyczek, a jednocześnie sporym ich minusem, jest wysokie oprocentowanie podjętego kredytu. Waha się ono w granicach około 12 do nawet 20 procent całej kwoty i jest to spory dodatkowy wydatek. Jednakże kredyty, które udzielane są na dowód, przeznaczone są przede wszystkim dla bezrobotnych, którzy nie mogą udokumentować swych dochodów, a jednocześnie potrzebują gotówki. Jest to dla nich dobre i proste rozwiązanie, ponieważ mogą uzyskać pomoc finansową po złożeniu wniosku i wylegitymowaniu się. Taki kredyt nie może jednak zostać podjęty na budowę domu, a każdy człowiek marzy by posiadać własne przytulne mieszkanie. Niestety takie fantazje na ogłów są bardzo kosztowne. Wówczas pragniemy zaciągnąć taki kredyt, jaki będzie cechował się najlepszymi warunkami spłaty. Najwłaściwszym rozwiązaniem, będzie więc podjecie takiego kredytu, który cechuje się doskonałymi dla nas warunkami spłaty. Każda osoba, która składa wniosek do banku, aby ten udzielił jej kredytu, który w przyszłości spłaci, zaś w okresie bieżącym będzie mogła za jego pomocą zrealizować swe marzenia. Jeśli składamy wniosek za pomocą, którego mamy uzyskać pieniądze na budowę mieszkania, wówczas musimy pamiętać, że za otrzymane pieniądze możemy jedynie zatrudnić ekipę budowlaną a także zakupić potrzebne materiały. Nie możemy tych pieniędzy przeznaczyć na żadne inne potrzeby. Jest to istotne głównie, dlatego, ze bank może sprawdzić nasze wydatki.

Klasyfikacja kredytów

Obecnie istnieje kilka rodzajów klasyfikacji, wedle których zostały podzielone kredyty, jakie znajdują się na rynku finansowym. Pierwszym z kryteriów, wedle którego dzielimy kredyty, jest podział według przedmiotu kredytowania. Jest to więc tak zwane kryterium celowości. W tej kategorii zawarte są przede wszystkim kredyty konsumpcyjne, które są głównie przeznaczone na zakup towarów oraz wszelkiego typu usług. Dodatkowo kredyty te, są także przeznaczone na sfinansowanie potrzeb mieszkaniowych. Takie kredyty mogą być obecnie zaciągane przez właścicieli gospodarstw domowych. Drugim sposobem klasyfikowania kredytów jest kryterium czasowości. Owe kryterium obejmuje przede wszystkim kredyty krótkoterminowe do roku czasu. Dodatkowo może on obejmować kredyty średnioterminowe od roku do 3 lat a także te kredyty, które trwają od 3 do 5 lat. Kredyty można także podzielić ze względu na formę, w jakiej są udzielane na rachunku kredytowym. Do tej kategorii można więc zaliczyć kredyt docelowy, który jest głównie przeznaczony na sfinansowanie kontrolnej transakcji. Taki kredyt ma formę nieodnawialną. Najczęściej jest on także przeznaczony na sfinansowanie bieżącego zobowiązania. Kredyt docelowy ma bardzo często formę kredytu kasowego a dzieje się tak dlatego, że służy głównie na pokrycie wymaganych zobowiązań. Kredyt kasowy zostaje udzielony tylko na kilka dni i przelany na rachunek bieżący kredytobiorcy. Podobnie jak poprzedni typ kredytu, kredyt kasowy także ma charakter nieodnawialny. Inną formą jest kredyt sezonowy. Ten rodzaj kredytu jest udzielany na sfinansowanie usług lub produkcji towarów, które muszą powstać w danym okresie czasu, oraz w konkretnym sezonie. Jest to kredyt z dłuższym terminem realizacji. Najczęściej udzielany jest on w formie linii kredytowej oraz ma charakter nieodnawialny. Ostatnim rodzajem są kredyty dyskontowe oraz wekslowe, jakie są powszechnie akceptowane.

Rodzaje zabezpieczeń kredytu

Każdy kredyt, jaki jest pobierany przez potencjalnego klienta instytucji bankowej musi we właściwy sposób zostać zabezpieczony. Dziś istnieje pod tym względem szereg rozwiązań, co sprawia, że każdy człowiek może wybrać ten typ zobowiązania, jaki najbardziej mu odpowiada oraz jest dostosowany do jego sytuacji materialnej i finansowej. Takie zabezpieczenie można określić, jako zwrot zaangażowanych w ramach określonej umowy kredytowej środków, które bank przyznał kredytobiorcy w chwili, kiedy nie jest on w stanie spłacić zaciągniętej pożyczki. Wówczas suma kredytu obejmuje kwotę udzieloną kredytobiorcy, a także prowizję oraz odsetki. Każde zabezpieczenie kredytu musi być odpowiednie, bowiem musi on pokryć zwrot kosztów udzielenia kredytu. Zabezpieczenia są określane przez bank, najczęściej ma to miejsce w wewnętrznych regulaminach, jakie ustanowione są w danej instytucji. Oczywiście, kredytobiorca także musi zgodzić się na proponowany rodzaj zabezpieczenia. Wybierając sposób zabezpieczenia pożyczki pod uwagę należy więc wziąć: rodzaj kredytu, jego wysokość, a także okres spłaty. Oprócz tego pod uwagę bierze się status prawny kredytu, w którym możemy być to np. hipoteka. Najczęściej zabezpieczenie kredytu oraz ryzyko związane z jego udzieleniem jest rozpatrywane indywidualnie. Obecnie na rynku finansowym istnieje podział wszelkich zabezpieczeń kredytowych. To sprawia, ze takie zabezpieczenie można podzielić na osobiste w skład, których wchodzą na przykład bardzo często dziś udzielane poręczenia osób trzecich, a także stosowana w instytucjach bankowych cesja wierzytelności. Innymi zabezpieczeniami w tej kategorii są także przystąpienie do długu, przejęcie długu, a także bardzo popularny ostatnio weksel in blanco. Drugą forma zabezpieczeń, są te, które znane są nam, jako zabezpieczenia prawne. Inna ich nazwą to zabezpieczenia rzeczowe. Takie zabezpieczenia zawierają w sobie przede wszystkim hipotekę a także zastaw.

Zabezpieczenie osobiste kredytu

Wiele osób zaciągając kredyt w instytucji bankowej spotyka się ze stwierdzeniem, że potrzebne jest poręczenie osób trzecich. Wówczas należy owo pojecie wytłumaczyć. Pod pojęciem tym, kryje się bowiem rodzaj zabezpieczenia. Takiego poręczenia za potencjalnego kredytobiorcę udziela osoba trzecia. W przypadku kiedy kredytobiorca nie jest w stanie spłacić zaciągniętego zobowiązania, wówczas czynności tej dokonuje poręczyciel. Poręczycielem kredytu może być osoba fizyczna, ale także i osoba prawna. Najczęściej poręczyciel potrzebny jest wówczas, gdy chcemy zaciągnąć kredyty konsumpcyjne czy też te o charakterze inwestycyjnym. Zabezpieczeniem może być także cesja wierzytelności, która jest niczym innym jak tylko przelewem, a zatem odnosi się do umowy zawartej notarialnie między kredytobiorcą a instytucją bankową. Na podstawie tej umowy suma pieniężna zostaje przeniesiona od dłużnika na konto, z którego został przyznany kredyt. Kolejnym rodzajem zabezpieczenia jest przystąpienie do długu. Jest to rodzaj zmiany stosunku kredytowego. Do tego typu kredytu zostaje dopisany jeszcze jeden dłużnik, który to w razie niespłacenia kredytu przez właściciela robi to za niego. Innym rodzajem jest tak zwane przejecie długu. W tym przypadku potencjalny kredytobiorca przestaje być stroną umowy kredytowej. Często stosowanym dziś rodzajem zabezpieczenia kredytu jest Weksel in blanco. Cechą charakterystyczną owego weksla jest to, że widnieje na nim podpis wystawcy, data wystawienia, a także prawowity remitent. W przypadku takiego kredytu nie ma żadnego terminu płatności, bowiem stosuje się go wyłącznie, jako zabezpieczenie kredytów konsumpcyjnych. Bardzo często weksel stosowany jest także, jako zabezpieczenie kredytów inwestycyjnych krótkoterminowych. Ważnym, a zarazem ostatnim rodzajem zabezpieczenia jest poręczenie wekslowe. Jest to tak zwany awal, który polega na tym, że obok dłużnika na umowie podpisuje się także osoba trzecia.


Najnowsze komentarze
 • mielecmazi o Fundusz czy lokata
  Na funduszach to ja już się kiedyś naciąłem, miały być niezłe zyski a skończyło s...
 • Mr Konrad o Kredyt przez Internet
  Miałem zamiar wziąć kredyt przez internet bo znajomy mówił mi, że jest to teraz bardz...
 • Pan Kaczor o Pozyskiwanie klientów
  Na rynku jest teraz tak duża konkurencja, że zdobycie nowego klienta jest niezwykle trudn...
 • Dreemurr o Reklama firmy na zewnątrz
  Zlecanie reklamy firmy na zewnątrz ma zarówno swoje wady jak i zalety. Główną wadą je...
 • Glanas o Zasady inwestowania
  Ja bym powiedział, że główną zasadą inwestowania jest sprawdzenie ryzyka które podej...
Szukaj
Ankieta - karty kredytowe

  Jakiej firmy posiadasz kartę kredytową?

  • Visa
  • Mastercard
  • American Express
  • JCB
  • Nie posiadam karty kredytowej

  Zobacz wyniki

Kategorie
Wideo - poradnik
finanse i biznes zasady inwestowania skuteczna reklama reklama firmy na zewnatrz promocja firmy pozyskiwanie klientow j 2 posty wiadomosci podatki w firmie modelowanie procesow biznesowych kredyt przez internet bankowosc hipoteczna bank co to takiego j 3 posty wiadomosci j 2 nieuczciwa konkurencja w biznesie fundusz czy lokata kontakty biznesowe biznesplan odnajdz sie w swiecie biznesu j 4 posty wiadomosci j 3 rozmowa kwalifikacyjna dlaczego ludzie lubia prace w domu robienie stron internetowych dorabianie do pensji praca dla mlodziezy j 5 posty wiadomosci j 4 rozwoj internetu ewenement chalupnictwo oferty pracy praca przy recenzjach j 6 posty wiadomosci j 5 skojarzenia samodyscyplina w pracy decyzja z dziecinstwa falszywy obraz policjanta choroby zawodowe j 7 posty wiadomosci j 6 zniszczone stawy praca ze zwierzetami chemiczne niebezpieczenstwa brak zasad bhp hobby j 8 posty wiadomosci j 7 praca kucharza bez wzgledu na zdrowie praca w kopalni bezpieczne niebezpieczne zajecie pozyczki j 9 posty wiadomosci j 8 koszty i odsetki mieszkanie na kredyt najtansze kredyty wysokosc i zdolnosc kredytowa tanie kredyty j 10 posty wiadomosci j 9 czym jest i do czego sluzy kalkulator kredytowy raty kredytowe zabezpieczenia kredytu kredyt gotowkowy na dowod bankowosc elektroniczna j 11 posty wiadomosci j 10 co to jest kredyt mieszkaniowy znaczenie zdolnosci kredytowej kupno mieszkania najlepsze kredyty prosta pozyczka j 12 posty wiadomosci j 11 euro konto kredytowe kredyt gotowkowy kredyty konsolidacyjne kredyt konsolidacyjny zobowiazania finansowe j 13 posty wiadomosci j 12 kredyty w euro zdolnosc kredytowa kredyty zabezpieczenie prawne kredytu najkorzystniejszy kredyt samochodowy j 14 posty wiadomosci j 13 podstawowe zasady kredytowania kredyty na dowod klasyfikacja kredytow rodzaje zabezpieczen kredytu zabezpieczenie osobiste kredytu j 15 posty wiadomosci j 14 zadania nbp druk obustronny znak wodny najslynniejszy polski falszerz banknot kolekcjonerski j 16 posty wiadomosci j 15 pieniadz papierowy prywatne ubezpieczenia zdrowotne czy warto kupowac pakiety ubezpieczen samochodowych jak okreslic czy warto kupic dany rodzaj ubezpieczenia narzedzia internetowe i wybor ofert ubezpieczenia j 17 posty wiadomosci j 16 wykupienie ubezpieczenia przy braniu kredytu na co uwazac podpisujac umowe ubezpieczenia dodatkowe ubezpieczenia samochodowe zakup ubezpieczenia w podrozy dodatkowe ubezpieczenia emerytalne j 18 posty wiadomosci j 17 nasze obowiazki i obowiazki ubezpieczyciela przy umowie ubezpieczenia jak znalezc najlepsze oferty ubezpieczen korzystanie z porad doradcow ubezpieczeniowych internet atrakcyjniejszy od rzeczywistosci internet szansa dla firm j 19 posty wiadomosci j 18 wspolczesny pomysl na zakupy psychologia w biznesie kryzys gospodarczy jak skutecznie napedzic rynek na nasza dzialalnosc porady kredytowe gdzie ich szukac j 20 posty wiadomosci j 19 kredyt dla firm szansa na rozwoj przedsiebiorstwa rynek ubezpieczeniowy marketing a zasady ekonomii jak skutecznie budowac wlasna firme jak dostac dobry kredyt posty wiadomosci j 20